افلاک پریدند

 خبرگزاری فارس: سردار حسین همدانی در سوریه به شهادت رسید

سردار حسین همدانی در سوریه به شهادت رسید

سردار سرتیپ پاسدار، حسین همدانی، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مستشاران ارشد نظامی کشورمان، دیشب در سوریه به شهادت رسید. 

مردان خدا پردهٔ پندار دریدند................یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند 

هر دست که دادند از آن دست گرفتند...........هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک طایفه را بهر مکافات سرشتند...............یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند

یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند........یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند

جمعی به در پیر خرابات خرابند.................قومی به بر شیخ مناجات مریدند

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد...............یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاک................بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

همت طلب از باطن پیران سحرخیز.............زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

زنهار مزن دست به دامان گروهی................کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

چون خلق درآیند به بازار حقیقت...............ترسم نفروشند متاعی که خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است...................کاین جامه به اندازهٔ هر کس نبریدند

مرغان نظرباز سبک‌سیر فروغی.......................از دام گه خاک بر افلاک پریدند

منبع اصلی مطلب : طلیعه دوازدهم
برچسب ها : افلاک پریدند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : از دام گه خاک بر افلاک پریدند